تلفن پشتیبانی : ۵۴۱۳۵-۰۲۱
ورود یا ثبت نام

توجه : مشتریان گرامی ،لطفا در انتخاب کیفیت میوه جات و سبزیجات مورد نیاز خود دقت نمایید (کیفیت: عالی ،خوب،تره باری،آخرِبار ) برای اطلاع بیشتر از تعاریف کیفیت ،میتوانید به قوانین سایت مراجعه فرمایید.

فیلتر

فقط نمایش کالاهای موجود
product
بلوبری - عالی BLUEBERRY
product
بلوبری - خوب BLUEBERRY
product
بلوبری - تره باری BLUEBERRY
product
بلوبری - آخربار BLUEBERRY
product
پاپایا - خوب PAPAYA
product
پاپایا - تره باری PAPAYA
product
پاپایا - عالی PAPAYA
product
اووکادو - آووکادو - - عالی AVOCADO
product
اووکادو - آووکادو - - خوب AVOCADO
۱۹,۸۷۰ تومان عدد g 250±50
product
اووکادو - آووکادو - - تره باری AVOCADO
product
اووکادو - آووکادو - - آخربار AVOCADO
product
انبه - عالی MANGO
product
انبه - خوب MANGO
product
انبه - تره باری MANGO
product
انبه - آخربار MANGO
product
دراگون فروت - عالی PITAYA
product
دراگون فروت - خوب PITAYA
product
دراگون فروت - تره باری PITAYA
product
تمر هندی ترش -تمبر هندی- - عالی SOUR TAMARIND
product
تمر هندی ترش -تمبر هندی- - خوب SOUR TAMARIND
product
تمر هندی ترش -تمبر هندی- - تره باری SOUR TAMARIND
product
تمر هندی ترش -تمبر هندی- - آخربار SOUR TAMARIND
product
تمر هندی شیرین -تمبر هندی- - عالی SWEET TAMARIND
product
تمر هندی شیرین -تمبر هندی- - خوب SWEET TAMARIND
product
تمر هندی شیرین -تمبر هندی- - تره باری SWEET TAMARIND
product
تمر هندی شیرین -تمبر هندی- - آخربار SWEET TAMARIND
product
موز - دانه ای BANANA
۲,۴۸۰ تومان عدد
product
موز - خوب BANANA
۱۰,۹۸۰ تومان كیلوگرم
product
موز - تره باری BANANA
۸,۴۸۰ تومان كیلوگرم
product
موز - آخربار (شیرموزی) BANANA
product
سیب زرد - نوبرانه - عالی GOLDEN DELICIOUS
product
سیب زرد - نوبرانه - خوب GOLDEN DELICIOUS
۱۱,۸۷۰ تومان کیلوگرم
product
سیب زرد - نوبرانه - تره باری GOLDEN DELICIOUS
۶,۸۷۰ تومان کیلوگرم
product
سیب زرد - نوبرانه - آخربار GOLDEN DELICIOUS
product
سیب گلاب - عالی CRAB APPLE
product
سیب گلاب - خوب CRAB APPLE
product
سیب گلاب - تره باری CRAB APPLE
product
سیب گلاب - آخربار (آبگیری) CRAB APPLE
product
زغال اخته - عالی CORNELIAN CHERRY
product
زغال اخته - خوب CORNELIAN CHERRY
۱۹,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
زغال اخته - تره باری CORNELIAN CHERRY
۱۳,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
زغال اخته - آخربار CORNELIAN CHERRY
product
گلابی - نوبرانه - عالی PEAR
product
گلابی - نوبرانه - خوب PEAR
۲۳,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
گلابی - نوبرانه - تره باری PEAR
۱۳,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
گلابی - نوبرانه - آخربار PEAR
product
آلو زرد - عالی MIRABELLE PLUM
product
آلو زرد - خوب MIRABELLE PLUM
product
آلو زرد - تره باری MIRABELLE PLUM
product
آلو زرد - آخربار (لواشکی) MIRABELLE PLUM
product
هلو هسته جدا - عالی FREESOTNE PEACH
۱۳,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
هلو هسته جدا - خوب FREESOTNE PEACH
۹,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
هلو هسته جدا - تره باری FREESOTNE PEACH
۶,۳۴۰ تومان كیلوگرم
product
هلو هسته جدا - آخربار FREESOTNE PEACH
product
هلو انجیری - عالی SATURN PEACH
۱۵,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
هلو انجیری - خوب SATURN PEACH
۱۱,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
هلو انجیری - تره باری SATURN PEACH
۶,۷۸۰ تومان كیلوگرم
product
هلو انجیری - آخربار SATURN PEACH
product
شلیل - شبرنگ - - عالی NECTARINE
product
شلیل - شبرنگ - - خوب NECTARINE
product
شلیل - شبرنگ - - تره باری NECTARINE
product
شلیل - شبرنگ - - آخربار NECTARINE
product
رطب مضافتی بم - عالی DATE
product
رطب مضافتی بم - خوب DATE
product
رطب مضافتی بم - تره باری DATE
product
رطب مضافتی بم - آخربار DATE
product
آلو سیاه - عالی COMMON PLUM
product
آلو سیاه - خوب COMMON PLUM
product
آلو سیاه - تره باری COMMON PLUM
product
آلو سیاه - آخربار COMMON PLUM
product
توت فرنگی گلخانه ای - عالی GREENHOUSE STRAWBERRY
product
توت فرنگی گلخانه ای - خوب GREENHOUSE STRAWBERRY
۲۲,۸۷۰ تومان بسته g 500±30
product
توت فرنگی گلخانه ای - تره باری GREENHOUSE STRAWBERRY
۹,۸۷۰ تومان بسته g 300±25
product
توت فرنگی گلخانه ای - آخربار (مربایی) GREENHOUSE STRAWBERRY
product
گردو تازه با پوست - عالی WALNUT
product
گردو تازه با پوست - خوب WALNUT
۱۲,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
گردو تازه با پوست - تره باری WALNUT
۸,۷۸۰ تومان كیلوگرم
product
گردو تازه با پوست - آخربار WALNUT
product
پسته تازه - عالی PISTACHIO
product
پسته تازه - خوب PISTACHIO
۷۶,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
پسته تازه - تره باری PISTACHIO
product
پسته تازه - آخربار PISTACHIO
product
انگور بی دانه سفید - عالی WHITE SEEDLES GRAPES
product
انگور بی دانه سفید - خوب WHITE SEEDLES GRAPES
۱۲,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
انگور بی دانه سفید - تره باری WHITE SEEDLES GRAPES
۶,۹۸۰ تومان كیلوگرم
product
انگور بی دانه سفید - آخربار WHITE SEEDLES GRAPES
product
لیموشیرین - نوبرانه - عالی SWEET LEMON
product
لیموشیرین - نوبرانه - خوب SWEET LEMON
۵,۹۸۰ تومان كیلوگرم
product
لیموشیرین - نوبرانه - تره باری SWEET LEMON
۳,۹۸۰ تومان كیلوگرم
product
لیموشیرین - نوبرانه - آخربار SWEET LEMON
product
لیموترش - عالی PERSIAN LIME
۱۵,۴۸۰ تومان كیلوگرم
product
لیموترش - خوب PERSIAN LIME
۱۳,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
لیموترش - تره باری PERSIAN LIME
۹,۹۸۰ تومان كیلوگرم
product
لیموترش - آخربار PERSIAN LIME
product
نارنگی انشو - ژاپنی - - نوبرانه - عالی SASTUMA
۱۳,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
نارنگی انشو - ژاپنی - - نوبرانه - خوب SASTUMA
۹,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
نارنگی انشو - ژاپنی - - نوبرانه - تره باری SASTUMA
۷,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
نارنگی انشو - ژاپنی - - نوبرانه - آخربار SASTUMA
product
خیار گلخانه ای - عالی GREENHOUSE CUCUMBER
۵,۴۸۰ تومان كیلوگرم
product
خیار گلخانه ای - خوب GREENHOUSE CUCUMBER
۳,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
خیار گلخانه ای - تره باری GREENHOUSE CUCUMBER
۲,۲۸۰ تومان كیلوگرم
product
خیار گلخانه ای - آخربار (سالادی) GREENHOUSE CUCUMBER
۱,۵۰۰ تومان كیلوگرم
product
خیار بوته ای - عالی CUCUMBER
product
خیار بوته ای - خوب CUCUMBER
product
خیار بوته ای - تره باری CUCUMBER
product
خیار بوته ای - آخربار CUCUMBER
product
گوجه فرنگی روما - عالی ROMA TOMATO
product
گوجه فرنگی روما - خوب ROMA TOMATO
۴,۹۸۰ تومان كیلوگرم
product
گوجه فرنگی روما - تره باری ROMA TOMATO
۳,۴۳۰ تومان كیلوگرم
product
گوجه فرنگی روما - آخربار (ربی) ROMA TOMATO
۱,۹۰۰ تومان كیلوگرم
product
گوجه گیلاسی - عالی CHERRY TOMATO
۶,۲۸۰ تومان بسته g 325±25
product
گوجه گیلاسی - خوب CHERRY TOMATO
۴,۲۸۰ تومان بسته g 325±25
product
گوجه گیلاسی - تره باری CHERRY TOMATO
۲,۲۸۰ تومان بسته g 325±25
product
گوجه گیلاسی - آخربار CHERRY TOMATO
product
فلفل سبز تند - عالی CHILI PEPPER
product
فلفل سبز تند - خوب CHILI PEPPER
۴,۷۸۰ تومان كیلوگرم
product
فلفل سبز تند - تره باری CHILI PEPPER
۳,۵۸۰ تومان كیلوگرم
product
فلفل سبز تند - آخربار CHILI PEPPER
product
فلفل دلمه سبز - عالی GREEN BELL PEPPER
۵,۴۸۰ تومان كیلوگرم
product
فلفل دلمه سبز - خوب GREEN BELL PEPPER
۴,۴۸۰ تومان كیلوگرم
product
فلفل دلمه سبز - تره باری GREEN BELL PEPPER
۳,۷۸۰ تومان كیلوگرم
product
فلفل دلمه سبز - آخربار GREEN BELL PEPPER
product
فلفل دلمه رنگی - عالی BELL PEPPER
product
فلفل دلمه رنگی - خوب BELL PEPPER
۱۰,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
فلفل دلمه رنگی - تره باری BELL PEPPER
۵,۷۸۰ تومان كیلوگرم
product
فلفل دلمه رنگی - آخربار BELL PEPPER
product
بادمجان - عالی EGGPLANT
۵,۸۷۰ تومان كیلوگرم
product
بادمجان - خوب EGGPLANT
۴,۴۸۰ تومان كیلوگرم
product
بادمجان - تره باری EGGPLANT
۲,۴۸۰ تومان كیلوگرم
product
بادمجان - آخربار EGGPLANT
product
کدو سبز - عالی ZUCCHINI
۴,۲۸۰ تومان كیلوگرم